Vit D ve Psikiyatrik Bozukluklar (Seminer)

Konuşmacı:

Dr. Umut TÜRK / Prof. Dr. Vesile ŞENTÜRK CANKORUR

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yer:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yerleşkesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dershanesi

Tarih: 11 Ekim 2018

Saat: 11.00 – 12.30