İmmünosüprasif Tedavi ve Hepatit B
Reaktivasyon Riski (Seminer)

Konuşmacı:

Dr. M. Enes YAYLA / Prof. Dr. Gülay KINIKLI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Başkanı

Yer

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Akademik Yerleşke -M01 Kütüphane

Tarih: 20 Kasım 2018
Saat:11.30