DVT ve Pulmoner Emboli Tedavisi (Seminer)

Konuşmacı:

Prof. Dr. Mustafa ŞIRLAK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Yer: 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu

Tarih: 28 Kasım 2018
Saat:
 16.00 – 18.00