Aldehit Grubu Fiksatiflerin Fiksasyon
Potansiyellerinin IFT ile Süper Çözünürlük
Mikroskobisinde Kantitatif Olarak Belirlenmesi (Seminer)

Konuşmacı:

Bio. Ceren MUNGAN / Prof. Dr. Alp CAN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Yerleşkesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Toplantı Salonu

Tarih: 05 Aralık 2018
Saat:11.00