İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri               

Yer: Ord. Prof. Dr. Abdülkadir Noyan Konferans Salonu

Tarih: 5 ARALIK 2018  (13:00 – 17:00 )

Konu ve Konuşmacılar: 

Psikososyal Risk Etmenleri :

Prof. Dr. Hakan KUMBASAR (Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi A.D.)

Ergonomik Risk Etmenleri ve Elle Kaldırma ve Taşıma

Doç. Dr. Ayşe BÖLÜKBAŞI (Fiziksel Tıp Ve Reh. A.D.)

Parlama,patlama,yangın ve yangından korunma: 

Ahmet Ş.ERDEM (Sivil Savunma Uzmanı)

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri / İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları, güvenlik kültürü / Tahliye ve kurtarma:

           Prof. Dr. Tuğrul ERBAYDAR (Halk Sağlığı A.D.)