Gametogenez Sürecinde DNA Metilasyonu (Seminer)

Konuşmacı:

Uzm. Bio. Fatma ALAOĞLU / Prof. Dr. Alp CAN

Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Yerleşkesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Toplantı Salonu

Tarih: 17 Aralık 2018
Saat: 11.00