Hemofagositik Lenfohisfiyositoz ve
Spondiloartropatilerde Direkt Grafi Bulguları (Seminer)

Konuşmacı:

Dr. Özge KOÇ / Prof. Dr. Gülay KINIKLI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Başkanı

Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Akademik Yerleşke -M01 Kütüphane

Tarih: 21 Aralık 2018
Saat:11.30