İnflamatuar Koroid Neovaskülarizasyonu (Seminer)

Konuşmacı:

Dr. Emine TEMEL / Prof. Dr. F. Nilüfer YALÇINDAĞ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Konferans Salonu

Tarih: 04 Ocak 2019
Saat:13.00