YE-ME Etiği

 Konuşmacı:

Dr. Öğretim Üyesi Vedat YILDIRIM

Başkent  Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD.

Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Yerleşkesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Fuat Aziz Göksel Kütüphanesi

Tarih: 17 Ocak 2019
Saat:15.30