Kanser İlaçlarının Böbrek Üzerine Etkileri (Seminer)

Konuşmacı:

Dr. Raife ULUDAĞ / Prof. Dr. Kenan KEVEN

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni SinaAraştırma ve Uygulama Hastanesi Akademik Yerleşke L Blok 2.kat Selahattin Koloğlu Dershanesi

Tarih: 29 Ocak 2019
Saat:11.00