Parkinsonizm ve Hiperkinezilerde Tadavi Günleri ve Derin Beyin Stimulasyonu Kursu               

Bilimsel Program

8 MART 2019, CUMA

BİRİNCİ OTURUM: 

                Bülent Elibol

08:30 – 09:00     Parkinson Hastalığında Komplike Evre Medikal Tedavi

                Serhat Özkan

09:00 – 09:30      Parkinson Hastalığında Cihaz Destekli Tedaviler- Kanıtlar Eşliğinde Karşılaştırma

                Cenk Akbostancı

09:30 – 10:00     Movement disorders surgery: where are we heading for?”

(Parkinson’s Disease, Tremor, Tourette Syndrome, a Glance into Different Methods)

                Joachim Krauss

10:00 – 10:30     Functional Targets and Anatomy Related to DBS Programming

                Janardan Vaidyanathan

10:30 – 11:00     Kahve Arası

11:00 – 11:30     Parkinson Hastalığında “Derin Beyin Stimulasyonu”

Hasta Seçimi ve Preoperatif Hazırlık

                Dilek İnce Günal

11:30 – 12:00     Parkinson Hastalığında Cerrahi Teknik ve “Derin Beyin Stimulasyonu”

                Ali Savaş

12:00 – 12:30     Parkinson Hastalığında “Derin Beyin Stimulasyonu”

Nörolojik ve Psikiyatrik Komplikasyonları

                Cenk Akbostancı

12:30 – 13:30      Öğle Yemeği

İKİNCİ OTURUM: 

                Ayşe Bora Tokçaer / Ali Savaş

13:30 – 14:00     Tremor ve Medikal Tedavisi

                Okan Doğu

14:00 – 14:30     Tremor ve Cerrahi Tedavisi

                Ali Savaş

14:30 – 14:45     Kahve Arası

14:45 – 15:15     Fokal Distoniler ve Botulinum Toksini Tedavisi

                Ayşe Bora Tokçaer

15:15 – 15:45     Jeneralize Distoni ve Medikal Tedavisi

                Cenk Akbostancı

15:45 – 16:15     “Surgery for Dystonia: State of the Art and New Developments.”

                Joachim Krauss

16:15 – 16:30     Ara

16:30 – 17:00     Diğer Hiperkineziler: Medikal ve Cerrahi Tedavileri

                Ahmet Acarer

17:00 – 17:30     Mikro Elektrot Kayıtlama-Olmalı mı, Olmamalı mı?

                Serhat Özkan

9 MART 2019, CUMARTESİ

DERİN BEYİN STİMÜLASYONU PROGRAMLAMA KURSU

ÜÇÜNCÜ OTURUM:

                Ali Savaş

09:00 – 09:30     “Derin Beyin Stimulasyonu” Etki Mekanizması

                Haşmet Hanağası

09:30 – 09:45     “Derin Beyin Stimulasyonu” Erken Postoperatif Programlama

                Ali Savaş

09:45 – 10:00     “Derin Beyin Stimulasyonu” Temel  Programlama Teknikleri

                Okan Doğu

10:00 – 10:30     “Derin Beyin Stimulasyonu” Sorunlu Hastada Programlama

                Cenk Akbostancı

10:30 – 11:00     Kahve Arası

11:00 – 11:30     Programming Software fort he Near-Future

                Janardan Vaidyanathan

11:30 – 12:30     “Derin Beyin Stimulasyonu” Programlama Uygulamaları

   Katılım ücretsizdir. Kurs sonunda sertifika verilecektir.