İbni Sina Hastanesi’nde HAP Uygulamalı Tatbikat

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Hastane Afet Planı (HAP) çerçevesinde planlanan 2019 yılı uygulamalı tatbikatı 25 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

HAP üst yönetimi olarak, Hastane Müdürü Emre Mutlu (Operasyon Direktörü), Hastane Başhemşiresi Tekmile Köse (Planlama Direktörü), Hastane Müdür Yardımcısı Selişın Mutlu (HAP Halkla İlişkiler Sorumlusu), Hastane Müdür Yardımcısı Ramazan Yavuz (Kurumlararası Koordinasyon Sorumlusu), Hastane Müdür Yardımcısı Şimel Gülhan (Lojistik Direktörü) ve Hastane Müdür Yardımcısı Koray Menengiç’in (HAP Güvenlik Sorumlusu) katıldığı tatbikatta; Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar da hazır bulundu.

Göğüs Cerrahisi Kliniği, Göğüs Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Genel Cerrahi Kliniği, Reanimasyon Ünitesi, Acil Servis, Biomedikal ve Teknik İşler Birimi ve Gözetim Denetim ve Kontrol Hizmetleri Birimi’nin ortak çalışması ile hazırlanan Kırmızı Kod (Yangın) ve Beyaz Kod (Çalışana Saldırı) konulu uygulamalı tatbikatta; ilgili birimlerin sorumluları, doktorları, sorumlu hemşireleri ve personeli aktif olarak yer aldı.

Tatbikatın senaryosu; yangına ilk müdahalenin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı, kırmızı kod verilmesi (8888#), ilk etapta hangi kurumlarla irtibata geçileceği, tahliye kararının verilmesi, tahliye kararının ilgili birimlere duyurulması, tahliye triyajı, yatay ve dikey hasta tahliyesi, yatak kapasitesinin artırılması, hasta kayıtlarının tutulması, yangından etkilenenlere ilk müdahalenin yapılması, güvenlik için alınacak tedbirler, hasta ve personel yakınları ile basının bilgilendirilmesi için yapılacak düzenlemeler ile sağlık çalışanlarının fiziksel ya da sözel şiddete maruz kalmaları halinde beyaz kod verilmesi (1111#) ve beyaz kod bildirim süreci dikkate alınarak hazırlandı.

Uygulamalı tatbikat sonrasında, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar’ın moderatörlüğünde, tatbikatta yer alan tüm birimlerin katıldığı bir değerlendirme toplantısı yapıldı.