6. Hassas Dokunuş Toplantısı: “Yaşamın Kıyısında Hassas Dokunuş: Neonatal ECMO”

20-21 Aralık 2019
Point Otel, Ankara

Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Saadet Arsan

Sempozyum Sekreteri
Doç Dr. Emel Okulu

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Saadet Arsan
Prof. Dr. Begüm Atasay
Prof. Dr. Ömer Erdeve
Doç Dr. Emel Okulu