Anlaşmalı Kurumlar

Tedavi yardımları, bağlı bulundukları kurumlar tarafından karşılanan hak sahiplerine; Ankara Üniversitesi Hastaneleri tarafından kaliteli, erişilebilir ve tıp biliminin genel kabul gören kurallarına uygun ayakta veya yatarak tedavi hizmetlerinin sunulması, muayene ve diğer tedavilerin öğretim üyeleri gözetiminde sağlanması, ileri tetkik ve tahlillerin en kısa sürede yapılması, yatarak tedavilerde hastanın ihtiyacı olan ortamın sağlanmasına yönelik otelcilik hizmetlerinin sunulması ve bu hizmetlere ödenecek bedellere ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ile kurumlar arasında protokoller imzalanmış; ilgili kurum hastalarına yönelik sağlık danışma hatları tahsis edilmiştir.

   İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi    Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi  
 TBMM Başkanlığı  (312) 508 30 03 / 04 (312) 595 74 64
 Genel Kurmay Başkanlığı 
 Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
 Yargıtay Başkanlığı 
 Danıştay Başkanlığı 
 Hakimler ve Savcılar Kurulu