İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Başhekimlik

Rektör Yardımcısı
Hastaneler Başhekimi

Prof. Dr. Mehmet Bahaddin GÜZEL
+90(312) 508 30 00
guzel@medicine.ankara.edu.tr

Başhekim Yardımcısı
Prof. Dr. Alpay AZAP
+90(312) 508 30 15
azap@medicine.ankara.edu.tr

Başhekim Yardımcısı
Prof. Dr. Atilla Halil ELHAN
+90(312) 508 30 15
elhan@medicine.ankara.edu.tr

Başhekim Yardımcısı
Prof. Dr. Serkan ENÖN
+90(312) 508 30 15
enon@medicine.ankara.edu.tr

Başhekim Yardımcısı
Prof. Dr. Berk BURGU
+90(312) 508 30 15
bburgu@ankara.edu.tr