Dahili Tıp Bölümleri ( Öğretim Üyelerimiz ve Akademik Personel )

Acil Tıp Anabilim Dalı

Adli Tıp Anabilim Dalı

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Çocuk Acil Bilim Dalı

Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı

Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı

Çocuk İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı

Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı

Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

Çocuk Romatolojisi Bilim Dalı

Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı

Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı

Neonatoloji Bilim Dalı

Sosyal Pediatri Bilim Dalı

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Romatoloji Bilim Dalı (ftr)

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı(GH)

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Fizyopatoloji Bilim Dalı

Gastroenteroloji Bilim Dalı

Geriatri Bilim Dalı

Hematoloji Bilim Dalı

İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı(İ.H)

Nefroloji Bilim Dalı

Romatoloji Bilim Dalı

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

Yoğun Bakım Bilim Dalı

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Nöroloji Anabilim Dalı

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Radyoloji Anabilim Dalı

Çocuk Radyolojisi Bili Dalı

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı

Spor Hekimliği Anabilim Dalı

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı