Türkiye Cumhuriyeti’nin kurduğu ilk tıp fakültesi olmanın bilinciyle; donanımlı hekimler ve sağlık çalışanlarıyla, en iyi sağlık hizmetini sunmak, bilimsel araştırmalar ve tıp eğitimindeki öncü konumumuzu geliştirerek sürdürmek.

Gelişmiş eğitim, araştırma ve hizmet sunum ortamına sahip olarak, Türkiye ve Dünya’da tanınan ve tercih edilen sağlık kuruluşu olmak.

“Türkiye’de en iyi, Dünya’da bilinen”

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, temel değerlerinden ödün vermeden; 

– Çağdaş, uluslar arası işletim ve yönetim anlayışıyla kurumsallaşmayı,

–  Ürettiği tüm hizmetlerin kalitesini sürekli ölçmeyi ve iyileştirmeyi,

–  En iyi hekim adaylarının ve hekimlerin tercihi olmayı,

–  Hastalarının ve çalışanlarının memnuniyetini çoğaltmayı,

–  Araştırma alt yapısını güçlendirmeyi ve olanaklarını arttırmayı, 

–  Klinik ve polikliniklerdeki kaynakları en uygun şekilde kullanmayı,

–  Eğitim sistemini ve öğrenci sayısını çağdaş standartlara getirmeyi,

–  Gelir kaynaklarını çeşitlendirerek arttırmayı,

–  Özerk ve hesap verebilir kurumsal yapı oluşturmayı,

–  Türkiye’nin sağlık düzenlemelerinde söz sahibi olmayı misyonu ve vizyonu doğrultusunda gerçekleştirecektir.

– Ekip çalışmasını temel alan, bilimsel, yenilikçi ve araştırmacı yaklaşım,

– Etik değerlere bağlılık,

– Güvenilirlik ve hesap verebilirlik,

– Çalışanlarımızın, hastalarımızın ve yakınlarının haklarına saygı,

– Ulusal ve evrensel insani değerlere sahip çıkma.

Kalite Yönetim ve Akreditasyon sistemi gereği hazırlanmış olan güncel dokümanlar, elektronik ortamda bulunmaktadır. Sistemden basılan dokümanlar Kontrolsüz Kopya hükmündedir. Güncel dokümanları basılı olarak bulundurmak isteyen bölüm/birimler, Kalite Koordinatörlüğü’ne başvurarak kontrollü kopyaları temin edebilirler.