Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Hasta Hakları

Hasta Hakları Birimi Cebeci Hastanesi Başhekimlik binası giriş katta hizmet vermektedir. Birim kurumun sahip olduğu vizyon, misyon ve sağlık mevzuatının gereklerine uygun olarak, hasta hakları uygulamalarının planlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Hasta Hakları Biriminin hastanemizde verdiği hizmetler şunlardır:

– Hastanemizden hizmet alan hasta ve yakınları şikayet ve önerilerini birimimize iletir; sorun öncelikle yerinde çözülmeye çalışılır, çözümlenemeyen başvurular için kişilerden dilekçe kabul edilerek süreç sonunda yazılı geri bildirimde bulunulur.

– Hasta Hakları Birimi’ne dilekçe, E-Posta,  CİMER, YÖK, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla gelen şikayetlerin kabulü yapılır. Bu başvurular değerlendirilerek gerektiği hallerde ilgili birimlere görüş sorularak yazılı olarak cevaplandırılır.

– Telefon ile yapılan başvurularda sorun yerinde çözülmeye çalışılır, gerektiğinde çözüm üretme ve bilgilendirme yapılmak üzere bölümlerle görüşülür.

– Poliklinik ve kliniklerde bulunan Şikayet – Memnuniyet – Öneri kutularındaki formlar değerlendirilir ve ilgili bölümlere bilgilendirme yapılır.

Birim Telefonu: +90 (312) 595 7452
Birim E-posta:hasta.haklari@medicine.ankara.edu.tr