İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Hasta Hakları

Hasta Hakları Birimi İbni Sina Hastanesi 5. Kat Hastane Müdürlüğü içerisinde hizmet vermektedir. Birim kurumun sahip olduğu vizyon, misyon ve sağlık mevzuatının gereklerine uygun olarak, hasta hakları uygulamalarının planlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Hasta Hakları Biriminin hastanemizde verdiği hizmetler şunlardır:

– Hastanemizden hizmet alan hasta ve yakınlarının şikayet ve önerilerini dinlemek, yerinde çözümlenemeyen başvurular için dilekçe kabul ederek süreç sonunda yazılı geri bildirimde bulunmak,

– Hasta Hakları Birimi’ne Başhekimlik, E-Posta, CİMER, YÖK, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla gelen şikayetlerin kabulünü yapmak ve bu başvuruları değerlendirerek gerektiği hallerde ilgili birimlere yönlendirerek yazılı olarak cevaplandırmak,

– Telefonla gelen şikayet başvurular için de gerekiyorsa ilgili bölümlerle görüşmeler yaparak çözüm üretmek ve bilgilendirme yapmak,

– Poliklinik ve kliniklerde bulunan Şikayet – Memnuniyet – Öneri kutularındaki formları değerlendirmek ve ilgili bölümlere bilgilendirme yapmak,

Birim Telefonu: +90 (312) 508 21 03
Birim E-posta: hasta.haklari@medicine.ankara.edu.tr