Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Hastane Müdürlüğü

Müdür Vekili
Uzm. Selcan Ülkü ÇAKIR
+90(312) 595 71 11
scakir@medicine.ankara.edu.tr
Müdür Yardımcısı
Filiz ŞAN SAĞIR
+90(312) 595 71 11
fssagir@medicine.ankara.edu.tr

– Personel İşleri Birimi
(Tel: 595 74 83)


– Tıbbi İstatistik ve Kodlama Birimi
(Tel: 595 64 81)


– Kanser Kayıt Birimi
(Tel: 595 74 94)


Müdür Yardımcısı
Himmet AKAY
+90(312) 595 71 11
akay@medicine.ankara.edu.tr

– Teknik İşler Birimi
(Tel: 595 66 66)


– Çamaşır Hizmetleri
(Tel: 595 85 47)


– Bilgi İşlem Teknik Servis Birimi
(Tel: 595 64 53)


– Ambulans ve Motorlu Araçlar Birimi
(Tel: 595 63 84)


– Çevre Birimi
(Tel: 595 61 80)


– Berber


– Terzihane
(Tel: 595 64 63)


Müdür Yardımcısı
Suat KARGI
+90(312) 595 71 11
skargi@ankara.edu.tr

– Gözetim Denetim ve Kontrol Hizmetleri Birimi
(Tel: 595 64 89)


– Merkez Rapor Birimi
(Tel: 595 62 59)


– Yatış ve Taburcu Hizmetleri Birimi
(Tel: 595 63 74)


– Din ve Cenaze İşleri Birimi
(Tel: 595 64 86)