İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Hastane Müdürlüğü

Müdür
Emre MUTLU
+90(312) 508 28 64
emutlu@ankara.edu.tr
Müdür Yardımcısı
Ramazan YAVUZ
+90(312) 508 28 64
yavuzr@ankara.edu.tr

– Adli İşler Birimi
(Tel: 508 31 12)

– Basılı Evrak Birimi


– Din ve Cenaze İşleri Birimi
(Tel: 508 32 85)


– Mali İşler Birimi
(Tel: 508 23 50)


– Merkez Rapor Birimi
(Tel: 508 29 51 – 508 29 20)


– Hasta Dosyaları Arşivi


– Yazı İşleri Birimi
(Tel: 508 23 44)


Müdür Yardımcısı
Uzm. Şimel GÜLHAN
+90(312) 508 28 64
simel@medicine.ankara.edu.tr

– Çevre Birimi
(Tel: 508 29 64)


– D Blok Özel Oda Hizmetleri
(Tel: 508 27 21)


– Otelcilik Hizmetleri Birimi
(Tel: 508 39 04)

– Temizlik Hizmetleri

– Terzihane
(Tel: 508 24 33)

– Berber
(Tel: 508 25 20)

– Çamaşırhane
(Tel: 508 32 29)


– Sürekli İşçi Personel Hizmetleri Birimi 


Müdür Yardımcısı
Uzm. Selışın MUTLU
+90(312) 508 28 64
selisin@medicine.ankara.edu.tr
– Acil Servis Hasta Kabul Birimi
(Tel: 508 32 21)


– Akademik Yerleşke
(Tel: 508 33 88)


– Çağrı Merkezi / Santral
(Tel: 508 3 508)


– Diyet ve Beslenme Hizmetleri Birimi
(Tel: 508 24 25)

– İaşe ve Rasyon
(Tel: 508 24 15)


– Engelli Sağlık Kurulu Birimi
(Tel: 508 36 65)


– Kanser Kayıt Birimi
(Tel: 508 27 62)


– Özel Birim
(Tel: 508 34 11)


– Poliklinik Hizmetleri Birimi
(Tel: 508 30 20)


– Tıbbi İstatistik ve Kodlama Birimi
(Tel: 508 23 47)


– Yatış ve Taburcu Hizmetleri Birimi
(Tel: 508 32 61)


Müdür Yardımcısı
Uzm. Koray MENENGİÇ
+90(312) 508 28 64
menengic@ankara.edu.tr

– Dershane Hizmetleri Birimi
(Dershane Tel: 508 33 17 Konf. Tel: 508 55 45)


– Kurye Posta ve Destek Hizmetleri Birimi
(Tel: 508 27 23)


– Gözetim Denetim ve Kontrol Hizmetleri Birimi
(Tel: 508 27 22)

– Halkla İlişkiler ve Protokol Hizmetleri Birimi
(Tel: 508 24 00)