Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneler Yönergesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARAR ÖRNEĞİ

Karar Tarihi           : 16/10/2012

Toplantı Sayısı     : 349

Karar Sayısı          : 2992

2992- Tıp Fakültesi Dekanlığının 12/10/2012 tarih ve 23644 sayılı yazısı ile önerilen ve Daimi Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen,“Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Yönergesi”nin yapılan bazı değişikliklerle aşağıda gösterilen şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

A.Ü. Tıp Fakültesi Hastaneleri Yönergesi