Hastaneler Yönetimi

Rektör Yardımcısı
Hastaneler Başhekimi

Prof. Dr. Mehmet Bahaddin GÜZEL
+90(312) 508 30 00
guzel@medicine.ankara.edu.tr
İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. Ayşe Adile KÜÇÜKDEVECİ
+90(312) 508 30 14
akucuk@medicine.ankara.edu.tr
Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. Ahmet Rüçhan AKAR
+90(312) 595 68 00
akar@ankara.edu.tr
İbni Sina Hastanesi Başhekim Yrd.
İnsan Kaynaklari – Kalite Birimi Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Alpay AZAP
+90(312) 508 30 15
azap@medicine.ankara.edu.tr
İbni Sina Hastanesi Başhekim Yrd.
Bilgi İşlem – Performans Birimi Birim Sorumlusu
Prof. Dr. A. Halil ELHAN
+90(312) 508 30 15
elhan@medicine.ankara.edu.tr
İbni Sina Hastanesi Başhekim Yrd.
Hasta Haklari (İbni Sina) – Kontratlı Hizmetler Birimi Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Berk BURGU
+90(312) 508 30 15
bburgu@ankara.edu.tr
İbni Sina Hastanesi Başhekim Yrd.
Tıbbi Malzeme ve Stok Kontrol Birimi Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Serkan ENÖN
+90(312) 508 30 15
enon@medicine.ankara.edu.tr
Laboratuvarlar Birimi Birim Sorumlusu
Prof. Dr. Aydın KARAARSLAN
+90(312) 508 29 92
karaars@medicine.ankara.edu.tr
Eczaneler Birimi Birim Sorumlusu
Prof. Dr. Hakan ERGÜN
+90(312) 508 28 53
hergun@medicine.ankara.edu.tr
Cebeci Hastanesi Başhekim Yrd.
Döner Sermaye ve Satın Alma Birimi Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Akın KAYA
+90(312) 595 68 00
akaya@medicine.ankara.edu.tr
Cebeci Hastanesi Başhekim Yrd.
Faturalama Birimi Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Atilla ARAL
+90(312) 595 68 00
aral@medicine.ankara.edu.tr
Cebeci Hastanesi Başhekim Yrd.
Hasta Haklari (Cebeci)-Kalite Birimi-Kalp Merkezi Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Çağdaş ÖZDÖL
+90 (312) 595 68 00
ozdol@ankara.edu.tr
Cebeci Hastanesi Başhekim Yrd.
Prof. Dr. Haydar GÖK
+90(312) 595 68 00
gok@medicine.ankara.edu.tr
Cebeci Hastanesi Başhekim Yrd.
Çocuk Hastanesi Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Mehmet ERTEM
+90(312) 595 68 00
ertem@medicine.ankara.edu.tr