Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi
İdari Birimler

İdari Birimlerİletişim
Ambulans ve Motorlu Araçlar595 64 85
Basılı Evrak 595 74 98
Başhekimlik Evrak Birim Arşivi595 78 75
Başhemşirelik595 67 89
Berber595 79 65
Bilgi İşlem Teknik Servis595 64 53
Bilgi İşlem-Fatura İzlem 595 74 56
Çalışan Hakları ve Güvenliği 595 78 94 / 78 36
Çalışan Sağlığı Birimi595 64 68
Çamaşır Hizmetleri595 61 20
Çevre Birimi595 61 80
Çocuk ve Gençler İçin Özel Gereksinim Raporu Birimi 595 63 50
Din ve Cenaze İşleri595 64 86
Diyet ve Beslenme595 63 04
e-BEYAS Birimi 595 78 75
Enfeksiyon Kontrol595 62 54
Gece Nöbetçi Amirliği595 61 13
Genel Evrak-Posta595 61 85
Gözetim Denetim Kontrol Hizmetleri595 64 89
HAP Ofisi595 78 36
Hasta Hakları ve Sosyal Hizmetler595 74 52
Hasta Yatış-Taburcu-Vezne595 63 74
Hastane Müdürlüğü595 64 76 / 64 78
İdari ve Mali İşler595 74 47
Kalite Birimi595 70 90
Kanser Kayıt595 64 81
Merkez Rapor595 69 53 / 62 59
Özel Birim595 69 18
Personel İşleri595 74 83
Sivil Savunma595 64 68
Taşınır Kayıt ve Kontrol 595 62 20
Teknik İşler Birimi595 66 66
Terzihane 595 64 63
Tıbbi İstatistik ve Kodlama595 64 81
Yazı İşleri595 63 60 / 63 62