Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Kalite Birimi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde kalite çalışmaları ilk olarak, 2006 ve 2007 yıllarında birbirinin devamı niteliğinde olan iki Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında başlatılmıştır. Bu projeler sürecinde Fakültemiz yönetim kadrosundan oluşan bir kalite konseyi, bir eğitici ekip ve İbni Sina ve Cebeci Hastanelerinin çeşitli birimlerinde görev alan personelden oluşan komiteler oluşturulmuştur. Komite üyelerine, eğitici ekibe ve hastane genelinde tüm çalışanlarımıza eğitimler verilmiştir. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından komiteler tarafından kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili prosedür, talimat, süreç akışları ve formlar hazırlanmıştır. 2011 Sağlık Performans ve Kalite Yönergesi ve 2015 Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında yapılması gerekenler; Hem İbni Sina Hastanesi hem de Cebeci Hastanesinde üst yönetim, hastane müdürlüğü, başhemşirelik birimi, oluşturulan komiteler ve bölüm kalite sorumluları ile etkileşim halinde sürdürülmektedir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde ortak yürütülmekte olan kalite çalışmalarının daha etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla 13.04.2017 tarihinde Cebeci Hastanesinde hizmet vermek üzere Cebeci Hastanesi Kalite Birimi oluşturulmuştur.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde Yürütülen Kalite Çalışmaları

 • Fakültemiz hastanelerinde hasta bakım kalitesinin geliştirilmesini, güvenilir bir hasta bakım ortamının sağlanmasını, hasta ve çalışanların risklerinin azaltılmasını, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının sürekliliğini sağlamak amacıyla, 2006 yılında “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Sistemlerinin Uluslararası Kredilendirme (Akreditasyon) Koşulları Işığında Yeniden Yapılandırılması” projesi kapsamında kalite çalışmaları başlatılmıştır.
 • Mayıs’2007 tarihinde ilk kalite projesinin devamı niteliğinde olan “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Hizmetleri Süreçlerinin Uluslararası Kredilendirme Koşullarına Uygun Olarak Tasarımı ve Uygulanması” projesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğünde onaylanmış ve hazırlanan prosedür ve talimatların hayata geçirilmesine başlanmıştır.
 • Fakültemiz yönetim kadrosundan oluşan bir kalite konseyi, çeşitli birimlerde görev alan personelden oluşan bir proje ekibi, bir eğitici ekip, bir form ekibi ve on iki adet komite oluşturulmuştur.
  • Hasta Odaklı Komiteler: Bakıma Ulaşım ve Bakımın Sürekliliği, Hasta ve Ailesinin Hakları, Hastaların Değerlendirilmesi, Hastaların Bakımı, Anestezi ve Cerrahi Bakım, İlaç Yönetimi ve Kullanımı, Hasta ve Yakınlarının Eğitimi
  • Organizasyon Odaklı Komiteler: Yönetişim, Yöneticilik ve Yönlendirme (Kalite Konseyi), Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği, Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi, Tesis Yönetimi ve Güvenlik,  Çalışanların Niteliği ve Eğitimi, Bilgi Yönetimi
 • Hazırlanan tüm dokümanların ulaşılabilirliğini sağlamak amacı ile bilgi ve belge paylaşım sistemi yazılımı (QDMS) alınmış, kalite çalışmaları içerisinde belirlenen bir gruba kalite çalışmaları ve sonrasında otomasyon sistemi üzerinden doküman ve form hazırlanması, dağıtımı ve kontrolünü sağlayacak olan program ile ilgili eğitimler verilmiştir. QDMS sisteminde, onaylanan tüm doküman ve formlar, yayınlanma ve revizyon tarihleri, dokümanı kimin hazırladığı, gözden geçirdiği ve onayladığı yer almaktadır.
 • Hastanelerimiz 2011 yılında Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi kapsamında geliştirilen Sağlıkta Kalite Standartları’nın hazırlığında, 2016 yılında ise TUSEB tarafından geliştirilen Sağlıkta Akreditasyon Standartları’nın hazırlığında pilot hastane olmuştur.
 • Kalite çalışmaları kapsamında yıllık olarak tesis denetimleri gerçekleştirilmekte sağlık hizmeti verilen birimler ve tüm idari birimler Fiziksel durum, Yangın, Tehlikeli Maddeler, Atık, Depolama, Güvenlik, Teknik Düzenlemeler vb açılardan gözden geçirilmektedir.
 • Kalite çalışmaları kapsamında yıllık olarak öz değerlendirmeler yapılmakta, değerlendirme sonuçlarına göre iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.
 • Hastanelerimiz ayrıca Sağlık Bakanlığı Kalite ve Performans Daire Başkanlığı tarafından dış denetimlere tabi tutulmakta. Bu denetimlerde artan bir performans grafiği çizmektedir.

Kalite çalışmaları kapsamında hazırlanan tüm dokümanların ulaşılabilirliğini sağlamak amacı ile QDMS – Bilgi ve Belge Paylaşım Sistemi kullanılmakta ve program aracılığıyla tüm çalışanların hazırlanan dokümanlara ulaşımı sağlanmaktadır.

QDMS – Bilgi ve Belge Paylaşım Sistemi

Birim Telefonu : +90 (312) 595 70 90
Birim E-Posta : cebecikalitebirimi@ankara.edu.tr