Öğretim Üyesi Muayeneleri

Hastanelerimizde, Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenmiş sağlık  hizmetleri bedelinin bir defada asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, poliklinik muayenelerinde en fazla iki katı, diğer hizmetlerde en fazla bir katı kadar ilave ücret alınmaktadır.

Mesai dışı öğretim üyesi muayene/hizmet randevusu için hafta içi mesai saatleri içinde +90 (312) 508 3 444 numaralı telefonu ya da aşağıda belirtilen bölüm sekreterliklerini aramanız gerekmektedir.

BölümRandevu Telefonu
Algoloji-Ağrı508 24 04
Beyin ve Sinir Cerrahisi508 23 00
Çocuk Ürolojisi508 21 78
Deri ve Zührevi HastalıklarıMesai dışı öğretim üyesi muayenesi yapılmamaktadır
El Cerrahisi508 33 74
Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıMesai dışı öğretim üyesi muayenesi yapılmamaktadır
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji508 26 81
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon508 27 28
Gastroenteroloji508 21 66
Genel Cerrahi508 28 42 – 508 24 35
Geriatri508 35 91
Göğüs Cerrahisi508 31 65
İmmünoloji ve Allerji (İç Hastalıkları)508 21 77
Kardiyoloji508 25 23
Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları508 33 90
Nefroloji508 21 68 – 508 21 86
Nöroloji508 22 20
Ortopedi ve Travmatoloji508 23 21
Radyoloji
        MR-Manyetik Rezonans508 27 40
        BT-Bilgisayarlı Tomografi508 31 39
        DSA-Dijital Anjiyografi508 29 57
        USG-Ultrasonografi508 25 49
Romatoloji (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon)508 27 28
Romatoloji (İç Hastalıkları)508 22 34 – 508 33 95
Üroloji508 22 58
BölümRandevu Telefonu
Cerrahi Onkoloji595 72 48
Çocuk Cerrahisi595 62 27 – 595 62 02
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları595 63 56/60 00/55 70/55 72
Çocuk Ürolojisi BD595 55 76
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon595 60 11
Gastroenteroloji595 70 40
Genel Cerrahi595 62 16 – 595 73 70
Göğüs Hastalıkları595 65 10 – 595 84 38
Göz Hastalıkları595 62 66
        Uvea-Behçet Hastalıkları595 62 38
        Glokom595 62 67
        Retina595 62 34
        Kornea595 62 91
        Kapak Hastalıkları595 62 31
Hematoloji595 71 00
İmmünoloji ve Allerji (Göğüs Hastalıkları)595 72 96
Kadın Hastalıkları ve Doğum595 70 18 – 595 67 34
Kalp ve Damar Cerrahisi595 60 84 – 595 60 85
Kardiyoloji595 61 33 (Yalnız Cuma günleri 13:30-17:00 arası)
Nükleer Tıp595 64 45
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi595 61 48
Radyoloji
        MR-Manyetik Rezonans595 66 96
        BT-Bilgisayarlı Tomografi595 66 80
        USG-Ultrasonografi595 67 88
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları595 66 17
Spor Hekimliği595 71 25
Tıbbi Onkoloji595 73 21
Üreme Sağlığı595 70 21