Sosyal Hizmetler Birimi

Hastaneye başvuran hastalardan engelli, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesi olmayan, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, il dışından gelen vb. hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla Sosyal Hizmet Birimi kurulmuştur.

Bu amaç doğrultusunda;

Ayaktan ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek, sosyal işlevselliğinin yeniden kazanmasının sağlanması için mesleki uygulamaların yürütüldüğü birimdir.