İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Tıbbi Birimler

Tıbbi BirimlerTelefon
Acil Tıp Anabilim Dalı508 30 30
Algoloji Bilim Dalı508 24 04
Aile Hekimliği Anabilim Dalı508 21 67
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı508 23 93 / 23 86
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Bilim Dalı508 23 96 
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı508 23 00
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı508 22 30 / 22 31
Eczane508 28 53
El Cerrahisi Bilim Dalı508 23 21
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı508 21 00 / 21 18
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı508 26 81
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı508 23 49 / 28 22
FTR Romatoloji Bilim Dalı508 23 49 / 28 22 
Gastroenteroloji Bilim Dalı508 21 66
Genel Cerrahi Anabilim Dalı508 22 88 / 24 35 / 28 42 / 33 48
Geriatri Bilim Dalı508 35 91
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı508 31 65 / 31 97 / 29 06
İç Hastalıkları Anabilim Dalı508 22 48
İç Hastalıkları Romatoloji Bilim Dalı508 22 34 / 33 95 / 20 64 / 27 03
İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı508 21 56
İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Bilim Dalı508 22 34 / 33 95 / 27 03
Kardiyoloji Anabilim Dalı508 25 23 / 21 73
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı508 31 01
Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı508 20 30
Merkez Laboratuvarı508 29 92
Nefroloji Bilim Dalı508 21 68 / 21 86
Nöroloji Anabilim Dalı508 22 20
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı508 23 21 / 33 74
Periferik Damar Cerrahisi Bilim Dalı
Radyoloji Anabilim Dalı508 25 11 / 25 90
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı508 21 80
Üroloji Anabilim Dalı508 22 58
Tıbbi BirimlerTelefon
Anatomi Anabilim Dalı595 82 39 / 82 40
Biyofizik Anabilim Dalı595 81 87
Biyoistatistik Anabilim Dalı595 81 26
Fizyoloji Anabilim Dalı595 82 72
Fizyopatoloji Bilim Dalı595 82 80
Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı595 82 91
Sitopatoloji BD595 81 45
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı595 82 68
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı595 80 50
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı595 82 60
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı595 81 92
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı595 81 20
Tıbbi Parazitoloji Bilim Dalı595 82 20
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı595 81 03
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı595 81 62