İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Yatan Hasta Rehberi

Değerli Hastalarımız, Bu rehberdeki bilgi ve düzenlemeler, sizlere nitelikli hizmet sunabilmemiz ve sağlığınızı tehdit edebilecek etkenleri ortadan kaldırmak için önemlidir. Lütfen rehberi dikkatlice okuyunuz.

– Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı olarak 1985 yılından beri hizmet veren İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi,16 katlı dört blok, dört kattan oluşan ve tünelle ana binaya bağlanan Acil Servis Binası (2006), üç bloktan oluşan ve tünelle ana binaya bağlanan Akademik Yerleşke (2005), ayrıca idari birimler, laboratuvarlar, poliklinikler ile tıbbi görüntüleme ve girişimsel radyoloji birimlerinden oluşmaktadır.

– Türkiye’nin önde gelen üçüncü basamak sağlık kuruluşlarından biri olan hastanemizde yılda yaklaşık 565.000 poliklinik hastasına ve 33.000 yatan hastaya hizmet verilmekte, 45.000 ameliyat yapılmaktadır.

Güvenlik

– Hastanemiz kapalı devre kamera sistemiyle 24 saat izlenmektedir.

– Özel eşyalarınız kendi sorumluluğunuzdadır. Açıkta değerli eşya, çanta, para, vb bırakmayınız. Zorunlu hallerde Güvenlik Amirliğinde bulunan kasayı kullanabilirsiniz.

– Tek kişilik odada kalıyorsanız, odanızdan kısa süreli de ayrılsanız kapınızı kilitleyiniz.

– Tanımadığınız kişilerin yiyecek-içecek ikramlarını kabul etmeyiniz.

– Tanımadığınız kişilerden gelen telefonlara itibar etmeyiniz. Telefonla dışarı çağrıldığınızda odayı terk etmeyiniz.

– Şüpheli kişi veya durumları 2400 veya 2722 numaralı dahili telefonlara derhal bildiriniz.

– Personelimiz kimlik kartı takmak zorundadır. Kendini hastane personeli olarak tanıtan kişilere, kimliği yoksa itibar etmeyiniz.

– Hastanemizde yapılan işlemleriniz için vezne dışında hiçbir yere ve kişiye ücret ödemeyiniz. Tüm ödemelerinizi makbuz karşılığı yapınız.

– Odanızda ve hastane içinde sigara içmeyiniz.

– Odanızda elektrikli ısıtıcı kullanmayınız.

Yemek Hizmeti

– Yemek servisleri garsonlar tarafından aşağıdaki saatlerde yapılmaktadır:

Öğünler Saatler
Kahvaltı  06:30-07:30
Kuşluk*  10:00-10:30
Öğle Yemeği  12:00-13:15
İkindi*  15:00-15:30
Akşam Yemeği  17:45-18:45
Gece* 21:30-22:00
(*) : Özel diyet planlanan hastalar için

– Yemeklerinizin size ulaştırılabilmesi için yemek saatlerinde odanızda bulununuz. Yemek saatlerinde kilitli bulunan odalara yemek bırakılamamaktadır.

– Yatış sırasında verilen yemek kartınız garsonlarımız tarafından okutularak yemeğiniz verilecektir.

– Hasta yakınlarınızın yemek hizmetinden faydalanabilmeleri için yemek kartı çıkartmaları gerekmektedir.

– Beslenmeniz doktorlarınızın önerileri doğrultusunda diyetisyenler tarafından planlanmaktadır. Hastanede size verilenler dışındaki gıdaları doktorunuza ve diyet uzmanınıza danışmadan lütfen tüketmeyiniz.

– Tetkik, ameliyat vb. nedenlerle aç kalmanız gerekiyorsa, yemek almayacaksanız yemek kartınızı cihaza okutmayınız.

– İzinli olduğunuz dönemlerde yemek kartınızı yanınızda götürünüz. İzin dönüşünde ise geri getirmeyi ihmal etmeyiniz.

– Taburculuk işlemleri sırasında yemek kartlarınızı (hasta, refakatçi) aldığınız birime teslim etmeyi unutmayınız.

– Yemekle ilgili öneri ve şikayetlerinizi 2424 ve 2425 numaralı telefonlardan Beslenme ve Diyet Bölümümüze iletebilirsiniz.

Temizlik Hizmeti

– Hasta odaları düzenli olarak her gün belirli saatlerde temizlenmektedir.

– Tuvaletler her gün sürekli temizlenmekte, ayrıca gerek oldukça ilave temizlik yapılmaktadır.

– Ekmek ve yemek artıklarının pencere önüne bırakılması güvercinlerin hastanenin dış cephesine yuva yapmasına, dolayısıyla hastalarımızın sağlığını riske atabilecek hijyen sorunlarına yol açabilmektedir. Lütfen ekmek ve yemek artıklarını pencere önlerine bırakmayınız, pencereden dışarıya atmayınız. Etajer ve dolaplarda yiyecek bulundurmayınız.

– Temizlikle ilgili öneri ve şikayetlerinizi klinik sorumlu hemşiresine veya 2864 numaralı dahili telefondan Hastane Müdürlüğü’ ne iletebilirsiniz.

Hasta Hakları

1- Hizmetlerden Yararlanma : Adalet, ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durum ayırt edilmeksizin koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinden yararlanma,

2- Genel Bilgi Edinme: Mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl yararlanabileceği konusunda bilgi alma,

3- Seçme ve Değiştirme: Sağlık hizmeti alacağı kurumu ve hekimi seçme,

4- Bilgi Alma: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak isteme, aydınlatılmış onam doğrultusunda tıbbi ve cerrahi tüm girişimlerde karar verme,

5- Rıza (Onay) – Ret: Yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra önerilen tedaviyi kabul etme, doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastanın kendisine ait olmak üzere tedaviyi reddetme ya da durdurulmasını isteme,

6- Güvenlik Sağlanması: Sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olma ve bunu isteme,

7- Dini Hizmetlerden Yararlanma: Hastanelerin imkanları ölçüsünde dini vecibelerini serbestçe yerine getirme,

8- Saygı ve İtibar Görme: Her zaman bireysel itibarının korunarak saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tedavi olma,

9- Tıbbi Gereklere Uygunluk ve Özen Gösterilmesi: Tanı ve tedavideki yeniliklerden yararlanma, hastalığının her evresinde, mümkün olduğu ölçüde acı ve sıkıntıdan korunma,

10- Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma: Hastane yönetimince belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme ve hekimin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı isteme,

11- Müracaat, Şikayet ve Dava: Hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava etme,

12- Mahremiyet: Teşhis ve tedavi esnasında yapılan her türlü tıbbi müdahalede, mahremiyetine saygı gösterilme,

13- Bilgilerin Gizli Tutulması: Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgilerin kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanmaması,

14- Personeli Tanıma: Kendisine sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan hekimlerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme,

15- Düşünce Belirme: Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini belirtme.

– Hastanemizden hizmet alan tüm hasta ve yakınlarının öneri ve şikayetleri bizim için önemlidir.

– Hasta Hakları Birimine görüş, öneri veya şikayetlerinizi bildirmek için: 

hasta.haklari@medicine.ankara.edu.tr adresine elektronik posta gönderebilir,

– Poliklinik ve klinik koridorlarındaki öneri kutularında bulunan anket formlarını doldurabilir,

– İlgili birimle irtibata geçerek yüz yüze görüşme talep edebilir,

2103 numaralı dahili telefonu arayarak Sosyal Hizmet Uzmanları ile görüşme yapabilirsiniz. 

– Hasta Hakları Birimine yapacağınız yazılı şikayetleriniz değerlendirilerek sonucu size bildirilecektir.

Hasta Olarak Sorumluluklarınız

1.Genel Sorumluluklar;

– Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı, sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalı ve gerekli eğitimlere katılmalıdır.

– Genel hijyen kurallarına uyulmalı ve gerekli durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

2.Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme;

– Hasta daha önce geçirdiği hastalıkları , yakınmalarını, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini ,eğer varsa halen kullandığı ilaçları eksiksiz vermelidir.

– Verdiği bilgilerin doğruluğundan hasta sorumludur ve hasta tarafından verilen yanlış ya da eksik bilgilendirmeden doğacak tıbbi ya da hukuki sorumluluklar hastaya aittir.

3.Hastane Kurallarına Uyma;

– Hasta ve yakınları başvurduğu hastanenin ve birimin kural ve uygulamalarına uymalıdır.

– Hasta, tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmalıdır.

– Hasta hastane personelinin , diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.

– Hasta , kusurlu kullanım sonucu veya kasıtlı olarak sağlık kurumunun demirbaş ve sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyanı karşılamak zorundadır.

– Hasta hiçbir gerekçeyle, gerçeğe aykırı belge, rapor veya doküman isteyemez.

– Hasta, düzenlenen belge, rapor veya dokümanlarda tıbbi gereklilik olmadan değişiklik talep edemez.

4.Tedavi İle İlgili Önerilere Uyma;

– Hasta , tedavisinden sorumlu yetkili sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi programını uygulamakla ve sağlık personelinin bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle yükümlüdür.

– Hasta, tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

– Hastanın, sağlık bakımı ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.

– Hasta, uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Hasta bu sorumlulukları yerine getirmediği takdirde, hekimin, hastanın tedavisini üstlenmekten vazgeçme veya başka bir hekime yönlendirme hakkı vardır.

Unutmayınız ki; sağlık çalışanları siz ve yakınlarınızın sağlığı için zor koşullar altında çalışmaktadırlar. Fiziksel, sözel şiddet içeren her türlü davranışta hizmetten çekilme hakları vardır. Sağlık çalışanına şiddet kamu davası özelliğini taşımaktadır.

Taburcu olmadan önce ; kat sekreterinden temin edebileceğiniz, beklenti ve gereksiniminizi hangi ölçüde karşılandığını ölçmeye yönelik hazırladığımız kısa anketi doldurarak kat sekreterine bırakmanızı rica ederiz.

Hasta Tanıtım Bilekliği

Bu uygulamanın amacı işlemlerde karışıklığı önlemek, doğru hizmeti aldığınızdan emin olmaktır. Lütfen hasta tanıtım bilekliğini taburcu olana kadar kesinlikle çıkarmayınız. Bilekliğin çıkması veya okunmaz olması durumunda kat hemşirelerinden yenilenmesini isteyiniz.

Aydınlatılmış Onamlar

Hastalara yapılacak her türlü işlem öncesinde sizin yada yakınınızın bilgilendirilmesinden sonra imzalı onayı alınır.

Taraf İşaretlemesi

Ameliyat öncesi doğru ameliyat bölgesi ve tarafı hekiminiz tarafından işaretlenir.

Hasta Dosyaları

Dosyanızın hastane dışına çıkarılması hastane kurallarına aykırıdır. Dosyanızdaki belgelerin fotokopisini 5. kattaki Yatış-Taburcu bölümünde çektirebilirsiniz.

Hemşire Çağrı Zili Kullanımı

İhtiyaç durumunda hemşireye ulaşmak için hasta yatak başındaki ve WC-lavabodaki Hemşire Çağrı Zilini kullanabilirsiniz.

Yatış Süresince Bulundurmanız Gereken Eşyalar

Çatal , künt uçlu meyve bıçağı, kaşık, bardak, Pijama, gecelik, iç çamaşırı, çorap, terlik, Diş fırçası, diş macunu, sabun, şampuan, Havlu kağıt, tuvalet kağıdı
* Yanınızda bulunmayan eşyaları 5. katta bulunan marketlerden temin edebilirsiniz.

İbadethane

Hasta ve yakınlarımız dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için 0.katta bulunan mescidi kullanabilirler.

Ziyaretçilerin / Refakatçilerin Uyması Gereken Kurallar

Ziyaret saatleri:
Hafta içi 18:30-19:30
Hafta sonu 13:30-15:30

– Sağlığınız ve diğer hastalarımızın rahatı için ziyaretçi sayısı az, ziyaret süresi kısa olmalıdır.

– 12 yaşından küçük çocuklar ziyaretçi olarak kabul edilememektedir.

– Sağlık durumu elverişli olmayan hastalarımız ve yoğun bakım hastalarımız için tedavi ekibinin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde ve uygun gördüğü zaman dilimlerinde ziyaretçi kabul edilmektedir.

– Gıda maddeleri, canlı ve yapay çiçekler hastalarımızın sağlığını tehdit edecek mikroplar içerebileceğinden, hastanemize kabul edilmemektedir.

– Solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan yakınlarınızın ziyarete gelmemesi, sizin ve diğer hastaların sağlığı açısından uygun olacaktır.

– Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde size de görev düştüğünü unutmayınız: Siz ve/veya refakatçileriniz, başka hastalara veya eşyalarına (yatak, yastık vb) temas etmeden önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

– Hasta odalarında ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayınız.

Hastanemiz içinde ve dışında belirlenen sınırlar içerisinde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.

Hastanelerimiz Arasında Ulaşım

İbni Sina ve Cebeci Hastaneleri arasında ücretsiz olarak ulaşım sağlanmaktadır. Servislerimiz Cebeci Hastanesi Başhekimliği önünden İbni Sina Hastanesi’ne hareket eder. İbni Sina Hastanesi’nden kalkan servisler ise Morfoloji binasına uğrayarak Cebeci Hastanesi’ne gider. Yatan hastalar için hastaneler arası transfer, ilgili klinik tarafından Ambulans / Hasta Transfer Aracı sağlanarak gerçekleştirilmektedir. Ulaşım bilgileri için TIKLAYINIZ.

Hasta Yakınları İçin Konaklama

Şehir dışından gelen hasta yakınları Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Altındağ Belediyesi’nin konukevlerinde ücretsiz olarak kalabilirler. Ayrıntılı bilgi için Hasta Hakları Birimi ile 2103 numaralı dahili telefondan iletişim kurabilirsiniz.

Afet Durumunda Yapılacakları

– Hastanemizin afet planı uyarınca, afet anı için çalışanların tanımlanmış görevleri bulunmaktadır.

– Lütfen hastane görevlilerinin talimatlarına uyunuz.

– Afet durumunu ilk fark eden kişiyseniz en yakınınızdaki sağlık personeline veya 2400 numaralı telefonla Hastane Güvenlik Amirine haber veriniz.

– Bireysel müdahalelerde bulunmayınız.

– Yangın, deprem gibi olağan dışı durumlarda asansörleri kullanmayınız.

– A, B, C, D bloklarda her katta bulunan acil çıkış kapılarına ulaşmak için işaretleri takip ediniz. Acil çıkış kapıları yangın merdivenlerine açılmaktadır. Bu kapılar panik bar özelliğindedir ve yalnızca içeriden açılabilmektedir.

– Afet durumlarında 5. kat seviyesindeki hastane ana giriş bahçesinde toplanınız.

KAT PLANI
KAT/BLOKABCD Blok Hasta Odaları
16Personel Yemekhanesi ("Alacarte")
15Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıEndokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları*Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
*Romatoloji
1565-1599
14NefrolojiNefroloji*Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
*Romatoloji
1465-1499
13Tıbbi OnkolojiGastroenterolojiGastroenteroloji1365-1395
12GeriatriKardiyolojiKardiyoloji YBÜ1265-1295
11NörolojiNörolojiNöroloji YBÜ1165-1195
10İç Hastalıkları
İmmünoloji ve Allerji
Deri ve Zührevi
Hastalıkları
Deri ve Zührevi
Hastalıkları
1065-1095
9ÜrolojiÜrolojiÜroloji965-995
8Kulak Burun Boğaz HastalıklarıKulak Burun Boğaz HastalıklarıKulak Burun Boğaz Hastalıkları865-895
7Beyin ve Sinir CerrahisiBeyin ve Sinir CerrahisiBeyin ve Sinir Cerrahisi YBÜ*D Blok İdari Birimleri
*Stereotasik ve Fonksiyonel Nöroşirürji Ünitesi
6Ortopedi ve TravmatolojiOrtopedi ve TravmatolojiOrtopedi ve Travmatoloji / El Cerrahisi*Eczane
*Hemaferez
*Hemodiyaliz
*İmmünoloji Laboratuvarı
*Periton Diyalizi Ünitesi
5Göğüs Cerrahisi YBÜGöğüs CerrahisiGöğüs Cerrahisi*Poliklinikler ÇIKIŞ
4Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolojiİç Hastalıkları Romatoloji*Akademik Yerleşkeye Geçiş
*Radyoloji
*Poliklinikler
*Hasta Hakları
3Genel CerrahiGenel CerrahiGenel Cerrahi*Ameliyathane
*Anesteziyoloji ve Reanimasyon YBÜ
2Genel CerrahiGenel CerrahiPeriferik Damar Cerrahisi*Kroner Anjiyografi
*İşitme-Denge-Konuşma Bozuklukları Laboratuvarı (Odyoloji)
*Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu Damar Laboratuvarı
1Organ Nakli ÜnitesiAcil CerrahiAlgoloji*Genel Cerrahi YBÜ
*Üroloji Taş Kırma Ünitesi
0YemekhaneYemekhaneBilgi İşlem Merkezi*Tıbbi Malzeme Merkezi
*Teknik İşler Koordinatörlüğü
*Mescit-Cenaze İşleri-Morg
ÖNEMLİ TELEFONLAR
Başhekim508 30 14
Başhekim Yrd.508 30 15
Hastane Müdürü508 28 64
Hastane Müdür Yrd.508 23 32 / 20 15 / 19 07
Başhemşire508 27 49
Başhemşire Yrd.508 31 62 / 29 43 / 23 68
Gözetmen Hemşire (mesai saatleri dışında ve resmi tatillerde)508 23 36
Güvenlik Amirliği508 24 00 / 27 22
Halkla İlişkiler-Danışma508 23 07
Hasta Hakları Birimi508 21 03
Organ Nakli Ünitesi508 22 06
Postane508 32 28
Berber508 25 20
Taksi+90 (312) 310 96 64
KAFE/MARKET
Cafe (5. Kat)508 20 10
Market (5. Kat)508 23 43